เกี่ยวกับบริษัท

ใบจดทะเบียนบริษัท

บริษัท เอส.เค.คาร์.กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
111 หมู่ที่ 1 ซอยยิ่งเจริญ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0905558004390

ธนาคารกสิกรไทย บจก. เอส.เค.คาร์.กรุ๊ป 004-8-81734-3 สาขาหาดใหญ่ใน ออมทรัพย์